Milieu-advies Martijn van der Glas

Wie is Martijn van der Glas?

Eigenlijk ben ik het grootste deel van mijn leven al praktisch bezig met natuur en milieu. Als tiener ging ik bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Ik studeerde milieukunde en natuurbeheer, werd actief in een milieuwerkgroep en zocht met mijn diploma op zak naar werk waarin ik iets voor het milieu kon doen.
Dat vond ik ook: eerst bij de provincie Groningen, later bij de Milieufederatie Groningen.


Steeds was de focus praktisch. Resultaten boeken waar het kan; kansen pakken waar ze voor het oprapen liggen. Iedere stap vooruit is er één. Steeds meer plezier kreeg ik in de samenwerking met partijen in het veld. Ik coördineerde projecten voor milieu-educatie, was verantwoordelijk voor de communicatie over bodemonderzoek en bodemsanering. Leidde projecten om stille banden en groene daken te bevorderen. Werkte mee aan de uitvoering van subsidieregelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en energiebesparing. En ik leidde voor de Milieufederatie het project Klimaatneutrale Bedrijven: minder energie gebruiken, minder CO2 voortbrengen, groene elektriciteit toepassen, transport tegen het licht houden.


Allemaal heel praktisch en resultaatgericht. Precies mijn ding, en precies waar ik nu mijn specialisme van heb gemaakt: advies, ontwerp en begeleiding rond de vraag:
Kan het duurzamer?

 

Ik heb Martijn van der Glas van Van der Glas Milieuadvies ingehuurd om mijn bedrijf klimaatneutraal te laten produceren. Het goede advies,
de snelle service en een prettige sfeer waren voor mij belangrijk om voor dit bedrijf te kiezen.

Christel Schimmel Voice-over