Milieu-advies Martijn van der Glas

Wat biedt Martijn van der Glas?

Ik ben een creatief denker. Niet verzot op gebaande paden, wèl op het bereiken van het gestelde doel. Vaak te vinden aan het begin van processen, waar mensen, ideeën en kennis bij elkaar worden gebracht. Ik breng dingen in beweging en geef de richting aan. Maar ik blijf er ook graag bij tot aan het eind, omdat ik nu eenmaal resultaten wil zien. En omdat ik geloof in processen met een kop en een staart:
klus gedaan, volgende graag!


Mijn kennis op het gebied van natuur en milieu is groot, maar mijn vermogen om deskundigheid van anderen te mobiliseren nog groter. En het is dàt vermogen dat ik het liefst in dienst stel van uw duurzaamheidsdoelen.

Wilt u met uw bedrijf of instelling een stap vooruit maken op het gebied van duurzaam werken? Ik kan u bijstaan met advies, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam inkopen, van energiebesparing, van klimaatneutraal werken. Ik kan u op weg helpen naar instanties en subsidiemogelijkheden, en ik kan adviseren hoe u zo goed mogelijk aan de voorwaarden kunt voldoen. We kunnen uw bedrijf aan een klimaatscan onderwerpen om te zien waar snel, en waar met wat langere adem resultaat kan worden geboekt. En ik kan u ook helpen de adviezen te realiseren die uit die scan voortkomen. Dat is mogelijk in de vorm van een eenmalig advies of door de leiding te nemen van een project in uw opdracht. En ik doe het graag, want er zijn nog zó veel kansen die erop wachten om te worden benut!
Voor het klimaat, voor het milieu, en voor uw bedrijf.

 

In mei 2009 heeft Martijn van der Glas ons team versterkt. Hij lag direct goed in de groep. Zijn frisse kijk op onze projecten en zijn enthousiaste aanpak had een positieve uitwerking op het team. Zijn projecten op het gebied van energiebesparing, gezondheid en milieu en milieu educatie werden door hem voortvarend uitgevoerd. Daarbij hebben we flink kunnen profiteren van zijn netwerk en positie in het veld.

Jan Spakman clustercoordinator algemeen milieubeleid van de provincie Groningen